હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી | Himanshu Mistry

ભોમિયા વિના – ઉમાશંકર જોશી

ભોમિયા વિના – ઉમાશંકર જોશી

ભોમિયા વિના મારે ભમવા ‘તા ડુંગરા,

જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી;

જોવી’તી કોતરો ને જોવી ‘તી કંદરા,

રોતાં ઝરણાંની આંખ લ્હોવી હતી.

સૂના સરવરિયાની સોનેરી પાળે

હંસોની હાર મારે ગણવી હતી;

ડાળે ઝૂલંત કોક કોકિલાને માળે

અંતરની વેદના વણવી હતી.

એકલા આકાશ તળે ઊભીને એકલો

પડઘા ઉરબોલના ઝીલવા ગયો;

વેરાયા બોલ મારા, ફેલાયા આભમાં,

એકલો અટૂલો ઝાંખો પડ્યો.

આખો અવતાર મારે ભમવા ડુંગરિયા,

જંગલની કુંજ કુંજ જોવી ફરી;

ભોમિયા ભૂલે એવી ભમવી રે કંદરા,

અંતરની આંખડી લ્હોવી જરી.

–   ઉમાશંકર જોશી

5 Comments »

 1. સુંદર શરૂઆત હિમાંશુભાઈ! ગુજરાતી બ્લૉગ-જગતમાં આપનો સફર આપના માટે અને સૌને માટે આનંદદાયી હો એવી શુભેચ્છા! About વાળા page પર તમારી ઓળખાણ જરૂરથી આપજો.

  હેમંત

  Comment by hemantpunekar — September 30, 2007 @ 3:42 pm | Reply

 2. શુભ શરૂઆત હિમાંશુભાઈ
  બ્લૉગ-જગતમાં આપનો આવકાર

  Comment by karshalakg — July 22, 2008 @ 5:24 pm | Reply

 3. aa kavya kadi junu thaya nahi , fari fari vanchavanu game.

  Comment by mahesh dalal — March 19, 2009 @ 11:02 pm | Reply

 4. કેમ છે હિમાંશુ ? ઓળખાણ પડી કે નહિ ?

  Comment by Uday Patel — February 24, 2010 @ 11:29 pm | Reply

 5. Hello HImanshu Bahi, I am happy to read this poem, When I was in uni my friend used to sing this song, and whenver she was singing this, were making entire group cry. You make me cry again. I have been seeking for lyrics since long.

  Thanks for uploaing it.
  Regards,
  Mansi

  Comment by Mansi Trivedi — July 11, 2011 @ 10:35 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: