હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી | Himanshu Mistry

ડિસેમ્બર 18, 2008

How to install Gujarati Himanshu 5.0 (Kalapi) Unicode Keyboard

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 2:29 પી એમ(pm)

Download the setup from this website: http://himanshubhai.googlepages.com/
[this link opens in a new browser window]

Save the zip file to a folder on  your computer.

[1] Extract all files from the zip file to a folder

Click right mouse button on the ZIP file and select “extract all” from the menu

Extract all files to a folder

Extract all files to a folder

[2] it will show you a window like shown below

click next

click next

Again you will get a window showing where the files are going to be extracted.

click next

click next

clicking next button all the files will be extracted and you will get a window like shown below.

click FINISH

click FINISH

You can see all the setup files are extracted in a new folder “gujhim50-vista-ready”

see the folder is created at the same location where your ZIP file resides

see the folder is created at the same location where your ZIP file resides

double click on the folder icon to go inside and view setup files

see the Setup.exe file

see the Setup.exe file

Double click on the setup.exe to start installation of Gujarati Himanshu 5.0 Unicode Keyboard.

The Windows XP security system will warn you and ask for your confirmation whether to run this setup program or not.

click “run”

click on Run button

click on "Run" button

It will start installation. The installation will finish in a few seconds depending upon speed of your computer  and then you will get a window saying status of the installation.

click on close button as your installation is finished

click on "close" button as your installation is finished

Click on “close” button as your installation is finished.

The Language Tool Bar will appear automatically. Default language will be English”.

Click on “English (United States)” on Language bar.

You will be able to see the new Lanaugage “Gujarati” automatically added in the language bar.

Gujarati is added to Language bar

Gujarati is added to Language bar

Some time the language bar is mimized .. You can see it near the system clock. right hand side  of the taskbar.

Language Bar minimized

Language Bar minimized

You can see Gujarati added, clicking on “EN”

Getting Gujarati from minimized Language Tool Bar

Getting Gujarati from minimized Language Tool Bar

This article is also available on:

http://himanshubhai.googlepages.com/how-to-install-gj-hm-5

Advertisements

11 ટિપ્પણીઓ »

 1. Dear Himanshubhai,

  Thank you for taking pain of teaching me how to install Gujarati fonts. But frankly speaking I am unaware about using Gujarati typing.

  Are there any softwares available in which I type in English and it will be seen as Gujarati? Like if I type “Aap kem chho?” will be seen in Gujarati…!!

  Please guide me if possible. Thank you again.

  Best regards,
  Dr Vimal Hemani
  Rajkot

  Mobile: 9925053535

  ટિપ્પણી by Dr Vimal Hemani — જાન્યુઆરી 7, 2009 @ 12:06 પી એમ(pm) | જવાબ આપો

 2. Dear Dr. Vimal,

  Try this one..

  http://utopianvision.co.uk/gujarati/write/

  I got it from a friend..

  Let us preserve this mail to send someone..

  Thanks…

  –Uttam and Madhu–Surat–uttamgajjar@hotmail.com March 19, 2009

  ટિપ્પણી by Uttam Gajjar — માર્ચ 19, 2009 @ 11:59 એ એમ (am) | જવાબ આપો

 3. Dear,

  Sir,

  ટિપ્પણી by navneet — એપ્રિલ 20, 2010 @ 1:03 પી એમ(pm) | જવાબ આપો

 4. Dear,
  navneet

  Thanks.

  ટિપ્પણી by navneet — એપ્રિલ 20, 2010 @ 1:18 પી એમ(pm) | જવાબ આપો

 5. તમારો ખુબ ખુબ આભાર……….

  ટિપ્પણી by ઇન્દ્રવદનભાઇ કુકડીયા — એપ્રિલ 21, 2010 @ 11:11 પી એમ(pm) | જવાબ આપો

 6. i am urmila desai.iwant to gujarati in keyboard. i writing in gujarati garaba, jain stavin, jain story, thank foryou.

  ટિપ્પણી by urmiladesai7 — જુલાઇ 16, 2010 @ 9:53 એ એમ (am) | જવાબ આપો

 7. How to install Gujarati fonts in wordpress? pls tell me brieff with pic

  ટિપ્પણી by sem — ઓગસ્ટ 2, 2010 @ 2:27 પી એમ(pm) | જવાબ આપો

 8. hello i want to know which folder wp-includes or other folder install fonts not in please tell me the how to install gujarati font to wordpress not pc

  ટિપ્પણી by sidd — ઓગસ્ટ 12, 2010 @ 2:13 પી એમ(pm) | જવાબ આપો

 9. I was actually looking for Multi-lingual support in WordPress. This is very beneficiary for us to publish details in our own language.

  ટિપ્પણી by Organic SEO — ફેબ્રુવારી 9, 2012 @ 7:56 પી એમ(pm) | જવાબ આપો

 10. sir!
  apnu gujarati ane hindi key board ubuntu 11.10 ma kevi rite install kari shakay te janavso.

  ટિપ્પણી by bakul — જૂન 26, 2012 @ 2:02 પી એમ(pm) | જવાબ આપો

 11. mare computer maa gujarati language karvi che to su karu

  ટિપ્પણી by Hitesh bhoi — મે 16, 2013 @ 12:04 પી એમ(pm) | જવાબ આપો


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: